Bahco – Juegos para chicos, Juegos para grandes

Contenido: 142 / 319 / 3830-22-VIP /3830-27-VIP / 3830-52-VIP / 3834-ARBR-930 / 4750FB2-24A / 8072 A IP / 8224 A / P-3140-100 / P-3155-125 / P-3165-150 /
P-3240-150 / P-3300-75 / P-3301-100 / P-3302-150 / PU 10 / PU 11 / PU 12 / PU 13 / PU 14 / PU 15 / PU 16 / PU 17 / PU 18 / PU 19 / TJUNIOR.